Anke van Kampen heeft jarenlange ervaring als politicus, wethouder, bestuurder, lid van de Raad van Toezicht van instellingen, als lid of voorzitter van adviescommissies en als directielid van een gespecialiseerd adviesbureau. Daarnaast is zij opgeleid als mediator. Daardoor is zij goed in staat om in te schatten welke mogelijkheden er zijn om problemen of conflicten in organisaties of samenwerkingsverbanden op te lossen, welke belangen er spelen en waar de openingen liggen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Voor samenwerking is altijd een basis van vertrouwen nodig. Daarom besteedt zij in elke situatie veel aandacht aan de voorwaarden die nodig zijn om dat wederzijds vertrouwen te vestigen.

Zij heeft ervaring bij het leiden van gecompliceerde onderhandelingstrajecten. Zij kent de spanningen en problemen die binnen organisaties en tussen de verschillende bestuursniveaus kunnen optreden en heeft laten zien dat zij in die situaties een positief resultaat kan bereiken.

Diensten die zij aanbiedt zijn procesbegeleiding, advies, coaching en mediation.

Zij heeft ervaring bij het leiden van gecompliceerde onderhandelingstrajecten. Zij kent de spanningen en problemen die binnen organisaties en tussen de verschillende bestuursniveaus kunnen optreden en heeft laten zien dat zij in die situaties een positief resultaat kan bereiken.